Voorwaarden en Onderhoud

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via http://warhood.com, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Warhood te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van Warhood te reverse-engineeren;
  • alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  • het overdragen van de materialen aan een andere persoon of het "spiegelen" van de materialen op een andere server.

Hierdoor wordt Warhood beëindigd bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van Warhood wordt geleverd "zoals het is". Warhood geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Verder doet Warhood geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of sites die aan deze Website zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Warhood of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Warhood te gebruiken, zelfs niet als Warhood of een bevoegde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten

De materialen die op de website van Warhood verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Warhood zal niet beloven dat het materiaal op deze Website juist, volledig of actueel is. Warhood kan het materiaal op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Warhood doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Linken

Warhood heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Warhood van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Warhood kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees onze Privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Op elke claim met betrekking tot de website van Warhood is Nederlands recht van toepassing, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Product Toegevoegd!
Dit product zit al in je verlanglijst!
Removed from Wishlist